Gakić (Avdo) Rahman

GAKIĆ (AVDE) RAHMAN 1960 -1995 Rođen je 28.09.1960.godine u Gakićima-Konjic. Agresiju na bih dočekao kao radnik „Elplina“ Borci. Prvi put […]

Haćimić (Mustafa) Zekerijah

HAĆIMIĆ (MUSTAFE) ZEKERIJAH (1974.-1995.) Rođen je 11.12.1974.godine u Ripcima-Prozor. 28.07.1994.godine pristupio 4. Muslimanskoj brigadi. Do svog šehadeta nije izostao ni […]

Jahić (Ibrahim) Senaid

JAHIĆ (IBRAHIM) SENAID (12.05.1975. – 07.04.1995.) Rođen je 12.05.1975.godine u selu Gradac-Konjic. Agresija na Bosnu i Hercegovinu zatekla ga ja […]

Pirija (Ibrahim) Amir

PIRIJA (IBRAHIMA) AMIR (1974.-1995.) Rođen je 01.12.1974.godine u Konjicu a svoju mladost proveo je u Pirićima –Podorašac. Pripadnik Armije BiH […]

Proho (Ibrahim) Nermin

PROHO (IBRAHIM) NERMIN (24.04.1973. – 07.04.1995.) Rođen je 24.04.1973.godine u Žuglićima-Jablanica. Prije rata je stekao srednje obrazovanje elektrotehničkog smijera. Pripadnik […]

Purgić (Omer) Almir

PURGIĆ (OMERA) ALMIR (1974.-1995.) Rođen je 20.03.1974. godine u selu Lug, opština Prozor. Pripadnik Armije BiH od 27.10.1993. godine. U […]