DŽAJIĆ (MUJO) OMER (1969-1992)

Rođen 11.09.1970.godine u Džajićima. Agresiju na Bih dočekao kao radnik RO Tadiv-Vijčara Konjic.
Od samog osnivanja član jedinice MUDERIS.
Šehadet postigao 24.08.1992.godine u bici za Kijevo, prilikom pokušaja deblokade Sarajeva.
Dženaza mu je klanjana 26.08.1992.godine a sahranjen je na šehidskom mezarju kod Čaršijske džamije u Konjicu.

Iza rahmelti Omera ostali su:
-majka Šuhra (1939)
-sestra Meliha (1971)