PROHO (IBRAHIM) NERMIN
(24.04.1973. – 07.04.1995.)

Rođen je 24.04.1973.godine u Žuglićima-Jablanica. Prije rata je stekao srednje obrazovanje elektrotehničkog smijera. Pripadnik je Armije RBiH od 23.09.1992. godine. U 4. muslimansku brigadu prelazi 25.01.1995.godine iz 444.bbr – Jablanica.
Na svom ratnom putu istakao se kao hrabar i uzorit borac koji se ni jednog trenutka nije kolebao u borbi.
U posljednjoj bici svoga života, pri napadu na četničke linije zaustavili su ga geleri minobacačke granate, prilikom previjanja svog ranjenog saborca.
Šehadet je postigao 07.04.1995.godine na Vlašiću (SRC Babanovac) prilikom napada na četničko utvrđenje.
Dženaza mu je klanjana 10.04.1995.godine poslije ikindije namaza u rodnim Žuglićima gdje je i ukopan.
Iza rahmelti Nermina ostali su: babo Ibrahim, majka Fatima, brat Jasmin i sestre Nermina i Adila.