Inna lillahi ve inna ilejhi radži'un!
(Uistinu smo svi mi Allahovi i uistinu se svi Njemu vraćamo!)
Molim Allaha, dželle še'nuhu, da se rahmetli hadžinici Šuhri, majci šehida, jedinjka Omera, našeg saborca smiluje, porodici, rodbini, prijateljima i komšijama podari sabur i sastavi nas u Firdevsu!