U srijedu, 14. februara 2024. godine Održana je Godišnja redovna Skupština Udruženja “Četvrta muslimanska slavna brigada Konjic” u Sali za sastanke (Trg državnosti Alija Izetbegović bb)

Dnevni red Skupštine:

1. Izbor Radnih tijela;
2. Usvajanje Zapisnika sa predhodne Godišnje Skupštine, održane 8.2.2023. godine;
3. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu za 2023. godinu;
4. Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2023. godinu;
5. Odluka o usvajanju Plana rada za 2024. godinu;
6. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za 2024. godinu i
7. Razno

Skupština je izglasala sve bitne akte za djelovanje Udruženja u narednom periodu prema dnevnom redu. Detalnjo su predstavljeni izvještaji o radu i finansijski izvještaji za prethodnu godinu kao i plan rada i finansijski plan za tekuću godinu. Fokus je stavljen na obilježavanje Dana brigade kao i na inicijativu za snimanje dokumentarnog filma o samom ratnom putu brigade. Pored formalnog dijela skupština je poslužila i za druženje svojih članova, nekadašnjih saboraca.