U KONJICU ODRŽANE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I GODIŠNJA SKUPŠTINA
UDRUŽENJA „ČETVRTA MUSLIMANSKA SLAVNA BRIGADA“ KONJIC
U nedjelju 28. februara 2021. godine, u Konjicu su održane 3. Redovna
sjednica Upravnog odbora i Godišnja Skupština Udruženja „Četvrta muslimanska
slavna brigada” Konjic.
Na istima su usvojeni:
– Zapisnici sa predhodnih sjednica;
– Izvještaj o radu Udruženja za 2020. godinu;
– Finansijski izvještaj za 2020. godinu;
– Plan rada za 2021. godinu i
– Finansijski plan za 2021. godinu.
Sjednice su održane u dobroj atmosferi, želji i nadi da u narednom periodu
Udruženje ostvari još veće rezultate.
Upravni odbor Udruženja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.