HAĆIMIĆ (MUSTAFE) ZEKERIJAH (1974.-1995.)

Rođen je 11.12.1974.godine u Ripcima-Prozor.

28.07.1994.godine pristupio 4. Muslimanskoj brigadi. Do svog šehadeta nije izostao ni iz jedne akcije. Pamtimo ga po izuzetnoj hrabrosti iskazanoj u oslobađanju Ljubine, Bijele, Kisera i Požiljka. Šehadet postigao 07.04.1995.godine u hrabrom jurišu na četničke rovove na Vlašićkom platou (SRC Babanovac).

Dženaza mu je klanjana 10.04.1995.godine u Šćipama gdje je i sahranjen.

Molim Uzvišenog Allaha da mu podari počast šehida i nagradu koja im pripada! Amin!