JAHIĆ (IBRAHIM) SENAID
(12.05.1975. – 07.04.1995.)


Rođen je 12.05.1975.godine u selu Gradac-Konjic. Agresija na Bosnu i Hercegovinu zatekla ga ja kao učenika 3. razreda srednje škole.
Pripadnik je Armije bih od 29.09.1993.godine a u 4. muslimansku brigadu dolazi 06.11.1994. godine. Na svom ratnom putu iskazao se hrabrošću i požrtvovanjem. Šehadet je postigao 07.04.1995. godine u bici na vlašićkom platou, SRC Babanovac. Zbog teških vremenskih uslova i borbenih dejstava tijelo mu nije izvučeno u toku bitke. Razmijenjeno je 22.05.1995.godine u Travniku. Dženaza mu je klanjana 23.04.1995.godine poslije ikindije namaza u rodnom Gradcu gdje je kasnije i ukopan u haremu pored džamije.
Iza Senaida ostali su: babo Ibrahim (također borac 4. muslimanske brigade), majka Zehra, sestre Sabina i Azemina, te brat Adnan.