MAKSUMIĆ (RAME) DŽEMAL – SAKS (1954.-1994.)

Rođen 03.01.1954.godine u Konjicu. Diplomirani inžinjer mašinstva. Obavljao je niz rukovodnih funkcija, prvo u preduzeću Igman, prije rata, a potom u ratu u JP IGMAN, kao generalni direktor.
19.09.1994.godine u borbama za oslobađanje Kisera pao je kao šehid. U vrijeme šehadeta nalazio se na formacijskom mjestu PK za bezbjednost u brigade. Dženaza mu je klanjana 20.09.1994.godine kod Čaršijske džamije u Konjicu gdje je i ukopan u šehidsko mezarje.
Pripadnik Armije od prvog dana otpora. U jedinici “MUDERIS” od njenog osnivanja pa do odlaska na dužnost dirketora JP IGMAN Konjic, da bi 12.04.1994. godine došao u 4.mlbr. Posthumno mu je dodjeljeno ratno priznanje “ZLATNI LJILJAN”. Učesnik je više akcija 4.mlbr. istakao se velikom hrabrošću, patriotizmom, sposobnošću i primjerom za druge. U oslobađanju Ljubine vodio je značajnu ulogu u zaprečavanju puta koji vodi iz Bijele ka Ljubini omogućivši tako sa svojom grupom zauzimanje položaja na Ljubini ostalim borcima i zadržavanje istih. Iza rahmetli Džemala ostale su supruga Šemsa i kćerke Emina (1984) i Senija (1985).