NEFIĆ (DŽEVADA) ALMEDIN (1964.-1994.)

Rođen je 26.04.1964.godine u Maglaju. Život je proveo u Konjicu. Vrstan sportista. U borbu za opstanak Bosne i Hercegovine krenuo je bez oklijevanja od prvog dana. Dok su mnogi čekali šta će biti na početku rata Almedin na poziv Vikića kreće u specijalnu jedinicu u Sarajevo. Nije uspio proći zbog blokade glavnog grada pa se vraća u Konjic i priključuje interventnoj jedinici. Od tada njegov ratni put ide kroz Vojnu policiju Konjičke brigade, DIČ „Velija i Mujo“ i onda prelazi u 4. Muslimansku brigadu.
Sve ljudske vrline koje je tradicija našeg naroda isticala Almedin –Nefa je nosio u sebi. Skroman, obrazovan, disciplinovan, hrabar, odmjeren, susojećajan nadasve sposoban borac.
U napadu na četničke bunkere 12.09.1994.godine na rejonu Ljubine, zajedno sa saborcima hrabrošću koja krasi samo najodvažnije i najsposobnije uskače u neprijateljske tranšeje krčeći put brigadi za jednu od najvećih ratnih pobjeda . Teško je ranjen gelerima bombe i prebačen u konjičku bolnicu a odatle u Tuzlu gdje od težina zadobijenih rana 17.09.1994.godine preselio na Ahiret.

Neka mu Uzvišeni Allah podari stepen šehida i nagradi Džennetskim ljepotama! Amin!