NUHANOVIĆ (AHMET) HAMZA
(1940 – 1993)

Nuhanović (Ahmet) Hamza se uključio od prvih dana agresije na RBiH u odbranu naše Domovine, zajedno sa svojim sinom Muzaferom. Član je Muderrisove jedinice od njenog osnivanja i u tom trenutku je njen najstariji član. Na Ahiret je preselio nakon bitke za Ljubinu 1993. godine, tačnije 11. juna 1993. godine. Isti dan mu je klanjana dženaza na mezarju kod Čaršijske džamije u Konjicu. Otac je šehida Nuhanović Muzafera koji je šehadet postigao nepuna tri mejseca prije njega. Iza Hamze je ostala supruga Šefika i kćer Atija.
Bio je omiljen među borcima i komšilukom. Mlađi borci su ga uvažavali i prema njemu se odnosili kao prema ocu. Bio je iznimno hrabar i učestvovao je u svim akcijama, rame uz rame sa sinom Muzaferom. Nakon svake akcije bi kazao „Momci, idemo dalje!“ i „Kad more dedo, šta i vama fali!“ Jedini je pripadnik Brigade koji je u istoj zajedno sa sinom postigao šehadet. Posthumno je odlikovan najvećim ratnim prizanjem ZLATNI LJILJAN.