ŠĆUKULJ (OSMAN) EDIN
(09.06.1975 – 20.7.1995)
Rođen je 09. Juna 1975. godine. Mjesto rođenja Mostar. U 4. muslimansku slavnu lahku brigadu prijavljuje se na dan njenog osnivanja 04.04.1994.godine.
Šehadet postigao u borbama za oslobođenje Treskavice 20.07.1995.godine.
Od dolaska u brigade pa do šehadeta učestvovao u velikom broju bitaka naše brigade iskazujući hrabrost i odlučnost.
Pored njegove porodice, babe Osmana, majke Đulse i brata Almira uspomenu na Edina čuva i njeguje i konjički hor “Sejfullah” iz Konjica, čiji je član bio.