SALIHOVIĆ (MEHO) ADIL

(14.04.1971. – 03.07.1995.)

Rođen 14.04.1971.godine. U odbranu BiH uključio se od prvog dana agresije. Član jedinice Muderis od prvih dana osnivanja jedinice. Na Ahiret preselio u borbama kod Hadžića prilikom pokušaja deblokade glavnog grada BiH 03.07.1995.g..

Učestovao u svim akcijama jedinice Muderis i kasnije 4. mslbr. Saborci koji su ga bolje poznavali svjedoče veselom duhu i hrabrosti ovog mudžahida.

Iza Adila ostali babo Meho, majka Šaha i brat Miralem.