Špago (Ibrahim) Adem

(04.11.1958. – 11.11.1994.)

Rođen je u Gornjim Gojnicama – Podveležje 04.11.1958.g.
Šehadet postigao 11.11.1994.godine na Brasini u akciji “Jesen '94”.
Komandir jedinice MOS – Mostar.
Za iskazanu hrabrost u borbama nagrađen ratnim priznanjem “Srebreni štit”.
Iza šehida Špago Adema ostali su supruga Đulsa i djeca Alem, Nasiha i Lejla.