MARIĆ (BAJRO) ADIS
(04.02.1974. – 11.11.1994.)

Marić (Bajre) Adis rođen je 04.02.1974 u Podveležju, a šehadet postigao 11.11.1994. na Brasini u akciji “Jesen '94”.
Završio je Srednju saobraćajnu školu u Mostaru.
U Armiju BiH stupio je 20.08.1992.
Iza rahmetli Adisa ostali su:
otac Bajro, majka Emina, brat Zijad i sestra Adisa.