BREZAC (HIMZO) DŽEVAD
(03.01.1963. – 06.11.1993.)

Rođen 03.01.1963.godine u Lađevcima-Čajniče od oca Himze i majke Zinete.
Po sukobu između HVO-a i Armije prelazi u Vranjeviće i priključuje se jedinici MOS.
Dževad je šehadet postigao 06.11.1993. godine u Mostaru.
Uspomenu na rahmetli Dževada danas najdublje u srcu nose brat Šaćir i sestra Šaćira. Mezar rahmetli Dževada je u Mostaru u haremu „Šehitluci“.