DVADESET I OSMA GODIŠNJICA ŠEHADETA NAŠIH SABORACA, PRIPADNIKA 4. MUSLIMANSKE SLAVNE BRIGADE KONJIC:
ĆUKAS DURANA I GAKIĆ IBRAHIMA,
KOJI SU ŠEHADET POSTIGLI 25. NOVEMBRA 1994.G. U BORBAMA ZA POŽILJAK, VISOČICA.
ALLAHU, POČASTI IH DŽENNETOM!