APEL ZA UPLATU ČLANARINE I DONACIJA ZA UDRUŽENJE

„ČETVRTA MUSLIMANSKA SLAVNA BRIGADA“ KONJIC

U cilju ispunjenja Plana rada u 2023. godini, koji je usvojen na 6. Redovnoj sjednici Upravnog odbora Udruženja 4. Muslimanska brigada, održanoj 12.02.2023.g., nedjelja, u Konjicu i potrebe za dinamiziranjem aktivnosti Udruženja i afirmacije tekovina naše borbe za našu jedinu Domovinu, pozivamo sve članove i prijatelje Udruženja da izmire svoju godišnju članarinu, koja je u skladu sa Pravilnikom o radu Udruženja u visini od 12,00 (dvanaest) KM, te u granicama svojih mogućnosti uplatite i donaciju/prilog!

Uplate se vrše na:

  1. Žiro-račun Udruženja „Četvrta muslimanska slavna brigada“ Konjic, ul. Šehidska bb, 88400 Konjic, otvoren u ASA banka dd Sarajevo, broj računa: 1346721007024107

Molimo vas da prilikom uplate u rubriku „Svrha uplate“ upišete svrhu: članarina za …. godinu ili donacija za Udruženje!

  1. Blok-priznanice kod članova Udruženja ovlaštenih za prikupljanje članarine i donacija i to:
  • Jablanica: Huso Nezirić, tel: 061 529 386;
  • Konjic: Esad Bajić, ul. Šehidska bb, Konjic, radnim danima u terminu 0800 – 1600, tel.: 061 273 803;
  • Mostar: Enver Brkan, tel.: 061 652 245;
  • Prozor: Avdo Smajlović, tel. 061 430 698 i
  • Sarajevo: Nezim Halilović, ul. Bosanski ljiljan 18, Ilidža, tel.: 061 909 809.

Molimo vas da na gore navedene brojeve dostavite kontakt telefone saboraca sa kojima ste u kontaktu, kako bi sa istima ostvarili izravanu komunikaciju i uvrstili ih na viber-grupu Udruženja ili ih ako ne koriste viber-aplikaciju o aktivnostima Udruženja obavještavali putem SMS-a ili telefonskim putem!

Allah vas pomogao, zaštitio i nagradio Firdevsom!

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA