Povodom 4. aprila – Dana 4. muslimanske slavne brigade udruženje „Četvrta muslimanska“ raspisuje
literarni konkurs za učenike/ce osnovnih i srednjih škola na temu:
MOJA JEDINA DOMOVINA, BOSNA I HERCEGOVINA
Pravo učešća imaju učenici/ce osnovnih i srednjih škola s područja HNK. Konkurs ostaje otvoren do 23. marta 2023. godine.
Za najbolja tri rada u kategoriji osnovnih i srednjih škola obezbjeđene su vrijedne nagrade. Nagrađeni radovi bit će objavljeni na web stranici i FB profilu udruženja.
Radove slati isključivo na e-mail adresu: cetvrtamuslimanska1994@gmail.com
Napomena: Potrebno je uz rad navesti ime i prezime, svoju adresu, naziv škole i kontakt telefon.