Korić (Osman) Rasim

Šehidi kojih se sjećam: KORIĆ (OSMANA) RASIM -GERA 1963-1993 NUHANOVIĆ /HAMZA/ MUZAFER-MUZA 1973-1993 Korić Rasim rođen je 01.05.1963.godine u Vrbljanima-Konjic. […]

Nuhanović (Hamza) Muzafer

Šehidi kojih se sjećam: KORIĆ (OSMANA) RASIM -GERA 1963-1993 NUHANOVIĆ /HAMZA/ MUZAFER-MUZA 1973-1993 Korić Rasim rođen je 01.05.1963.godine u Vrbljanima-Konjic. […]