APEL ZA UPLATU ČLANARINE I DONACIJA ZA UDRUŽENJE, TE AŽURIRANJA BAZE PODATAKA ČLANOVA UDRUŽENJA
U cilju ispunjenja Plana rada u 2019. g., koji je usvojen na 15. Redovnoj sjednici Upravnog odbora Udruženja 4. Muslimanska brigada, održanoj 21.02.2019.g., četvrtak, potrebe za dinamiziranjem aktivnosti Udruženja i afirmacije tekovina naše borbe za našu jedinu Domovinu, pozivam sve članove Udruženja da izmire svoju godišnju članarinu, koja je u skladu sa Pravilnikom o radu Udruženja u visini od 12,00 (dvanaest) KM, te u granicama svojih mogućnosti uplatite i donaciju/prilog. Uplate se vrše na:
Žiro-račun Udruženja, otvoren u Vakufskoj banci; broj računa: 1606040000026205 ili
Na blok-priznanice kod članova Udruženja ovlaštenih za prikupljanje članarine i to:
Konjic: Esad Bajić, ul. Šehidska bb, Konjic, radnim danima u terminu 0800 – 1600, telefon: 061 273 803;
Sarajevo: Nezim Halilović, ul. Zelenih beretki 17, Sarajevo, tel.: 061 893 036;
Mostar: Enver Brkan, tel.: 061 652 245;
Prozor: Avdo Smajlović, 061 430 698 i
Jablanica: Huso Nezirić, tel: 061 529 386.
Molimo vas da na gore navedene brojeve dostavite kontakt telefone saboraca sa kojima ste u kontaktu, kako bi sa istima ostvarili izravan kontakt i uvrstili ih na viber-grupu Udruženja ili ih ako ne koriste viber-aplikaciju o aktivnostima Udruženja obavještavali putem SMS-a ili telefonskim putem.
Allah vas pomogao, zaštitio i nagradio Firdevsom!
Upravni odbor Udruženja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.