Allahu, smiluj se šehidima DIČ-a Muderris - 4. Muslimanske slavne brigade, koji su na današnji dan tačno prije 30 godina postigli šehadet u Kijevu, Trnovo i počasti ih Firdevsom!