OPERACIJA "JEZERO 94"

U periodu 12. – 16.09.1994. godine u Operaciji kodnog naziva „Jezero 94“ oslobađanje Ljubine i sela Bijele (Ćelavica – Jaje – Begin Do – Gluhi Do – Rakov Laz – selo Bijela) i plato Kisera. Pripreme za ova borbena dejstva počele su početkom avgusta 1994. godine, na taj način što je jedinica stavljena u punu borbenu gotovost.

Ove pripreme izvršene su sa veoma visokim kvalitetom, bez ikakvih problema i sa velikom željom nosioca zadataka za što uspješnije pripreme i za što skorija borbena dejstva.

U toku ovih borbenih dejstava u Gluhom Dolu dana 13. septembra 1994. godine šehadet je postigao Muharemović Mustafa, a Nefić Almedin koji je ranjen 13. septembra 1994. godine na Ahiret je preselio 19.09.1994. godine. Veliki broj boraca bio je lakše ili teže ranjen, a od agresora su zarobljene velike količine MTS-a.
U periodu 21. – 22. 09.1994. godine, operacija oslobađanja gornjeg platoa Kisera.

Šehadet je na platou Kisera dana 19.09.1994. godine postigao Maksumić Džemal, PK za bezbjednost Brigade.