Dana 7.4.1995. godine u Velikoj operaciji oslobađanja Vlašića, 4. Muslimanska slavna brigada je imala zadatak oslobađanja Debele jele i Opaljenika. U izvršenju Borbenog zadatka šehadet su postigli:

- Gakić (Avdo) Rahman: 28.9.1960. - 7.4.1995.
- Jahić (Ibrahim) Senaid: 12.5.1975 - 7.4.1995.
- Haćimić (Mustafa) Zekerija: 11.12.1974. - 7.4.1995.
- Pirija (Ibrahim) Amir: 1.12.1974. - 7.4.1995.
- Proho (Ibrahim) Nermin 24.4.1973. - 7.4.1995.
- Purgić (Omer) Almir: 20.3.1974. - 7.4.1995.
- Sadik Abdullah xxx - 7.4.1995.
Četrnaest pripadnika je teže i lakše ranjeno.

Allahu, smiluj se našim šehidima i svima nama koji smo učestvovali u ovoj Akciji i počasti nas Džennetom!

Upravni odbor Udruzenja 4. Muslimanska slavna brigada